BELÉPÉS
Adja meg Login nevét és jelszavát!
Login név:
Jelszó:
 
 
ELKÜLD MÉGSE ELFELEJTETT JELSZÓ
 
REGISZTRÁCIÓ
Tájékoztatjuk, hogy regisztrálását követően jogosulttá válik több, értéknövelt szolgáltatásunk igénybevételére: láthatja az aukcióinkon leütött tételek eladási árait, igénybe veheti termékfigyelőnket, tájékozódhat beadott termékeiről a „beadói napló”-ban. Szolgáltatásaink sorát folyamatosan bővítjük, érdemes rendszeresen visszatérni oldalunkra.
   A megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek és a Nyilatkozatnak megfelelően kezeljük, ezeket nem értékesítjük és harmadik félnek nem adjuk át!
Adja meg regisztrációs adatait!
Vezetéknév:
Keresztnév:
Login név:
Jelszó:
Jelszó erőssége:
Jelszó ismét:
Email címe:
A Hírlevélre is kérem a regisztrációt:        
A Nyilatkozatot elolvastam, és elfogadom: 
 
NYILATKOZAT
REGISZTRÁLOK BECSUK
 
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatvédelmi Nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat – az aukció, valamint műtárgy kiállítások rendezésére is alkalmas Aukciós Házzal is rendelkező – BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel ZRt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) által üzemeltetett, aukció, műkereskedelem, műtárgy, műtárgy felvásárlás, aranytömb vagy tömbarany értékesítés, zálog- és záloghitel, valamint aukciós ház működéséhez kapcsolódó tevékenységeket bemutató, www.bav.hu linken elérhető weboldal szolgáltatásainak (továbbiakban: weboldal-szolgáltatás) keretében kezelt személyes adatok felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az aukció, műkereskedelem, műtárgy, műtárgy felvásárlás, aranytömb vagy tömbarany értékesítés, zálog - és záloghitel, valamint aukciós ház működéséhez kapcsolódó tevékenységeket bemutató weboldal technikai hátterét a BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel ZRt. biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

1. Az adatkezelő személye

Az aukció, műkereskedelem, műtárgy, műtárgy felvásárlás, aranytömb vagy tömbarany értékesítés, zálog- és záloghitel, valamint aukciós ház működéséhez kapcsolódó tevékenységeket bemutató weboldal szolgáltatásaival összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a BÁV ZRt az adatkezelő, külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az aukció, műkereskedelem, műtárgy, műtárgy felvásárlás, aranytömb vagy tömbarany értékesítés, zálog- és záloghitel, valamint aukciós ház működéséhez kapcsolódó tevékenységeket bemutató weboldal-szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok – az aukció, valamint műtárgy kiállítások rendezésére is alkalmas Aukciós Házzal is rendelkező – BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel ZRt. szerverén kerülnek tárolásra.

2. Az adatkezelés célja

A szolgáltatással összefüggésben – az aukció, valamint műtárgy kiállítások rendezésére is alkalmas Aukciós Házzal is rendelkező – BÁV ZRt. által végzett adatkezelések célja: a szolgáltatás hatékony nyújtása, a regisztrált felhasználók azonosítása, felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére az aukció, műkereskedelem, műtárgy, műtárgy felvásárlás, aranytömb vagy tömbarany értékesítés, zálog - és záloghitel, valamint aukciós ház tevékenységeket bemutató weboldal-szolgáltatás működésével kapcsolatosan. További célkitűzés a közvetlen üzletszerzés a BÁV ZRt. aukció /aukciós ház/, műkereskedelem, műtárgy, műtárgy felvásárlás, aranytömb vagy tömbarany értékesítés, zálog- és záloghitel tevékenységi köréhez kapcsolódóan. Ez utóbbit – az aukció, valamint műtárgy kiállítások rendezésére is alkalmas Aukciós Házzal is rendelkező – BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel ZRt. kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

3. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás, jogorvoslat

A BÁV ZRt. által kezelt személyes adatokat kizárólag – az aukció, valamint műtárgy kiállítások rendezésére is alkalmas Aukciós Házzal is rendelkező – BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel ZRt. munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

Az aukció, műkereskedelem, műtárgy, műtárgy felvásárlás, aranytömb vagy tömbarany értékesítés, zálog - és záloghitel, valamint aukciós ház tevékenységi köréhez kapcsolódó weboldal-szolgáltatás használata bizonyos körben regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges. Az aukció, műkereskedelem, műtárgy, műtárgy felvásárlás, tömbarany értékesítés, zálog- és záloghitel, valamint aukciós ház tevékenységi köréhez kapcsolódó weboldal-szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során – az aukció, valamint műtárgy kiállítások rendezésére is alkalmas Aukciós Házzal is rendelkező – BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel ZRt. egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek az aukció /aukciós ház/, műkereskedelem, műtárgy, műtárgy felvásárlás, tömbarany értékesítés, zálog- és záloghitel tevékenységekkel kapcsolatos weboldal-szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához.

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos, az aukció /aukciós ház/, műkereskedelem, műtárgy, műtárgy felvásárlás, aranytömb vagy tömbarany értékesítés, zálog- és záloghitel tevékenységekkel kapcsolatos weboldal-szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Ilyenek például az aukció és aukciós archívum információihoz kapcsolható bizonyos adatok, valamint a műtárgy és régiség kereskedelem és ezzel összefüggő kereskedelmi adatszolgáltatások. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az adott felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetőleg statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek. Mindemellett a felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

A BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel ZRt. az aukció /aukciós ház/, műkereskedelem, műtárgy, műtárgy felvásárlás, tömbarany értékesítés, zálog- és záloghitel tevékenységekkel kapcsolatos weboldal-szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat az alábbiak szerint.

Az aukció /aukciós ház/, műkereskedelem, műtárgy, műtárgy felvásárlás, tömbarany értékesítés, zálog- és záloghitel tevékenységekkel kapcsolatos weboldal-szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az aukció /aukciós ház/, műkereskedelem, műtárgy, műtárgy felvásárlás, aranytömb vagy tömbarany értékesítés, zálog- és záloghitel tevékenységekkel kapcsolatos weboldal-szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum 5 évig kerülnek tárolásra – az aukció, valamint műtárgy kiállítások rendezésére is alkalmas Aukciós Házzal is rendelkező – BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel ZRt. szerverén. A felhasználók IP címeit a BÁV ZRt. semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Az aukció /aukciós ház/, műkereskedelem, műtárgy, műtárgy felvásárlás, aranytömb vagy tömbarany értékesítés, zálog- és záloghitel tevékenységekkel kapcsolatos weboldal-szolgáltatás egyes részeinek használatakor a BÁV ZRt. kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére. Ennek célja a felhasználó további látogatásainak megkönnyítéséhez szükséges adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott, az aukció /aukciós ház/, műkereskedelem, műtárgy, műtárgy felvásárlás, aranytömb vagy tömbarany értékesítés, zálog- és záloghitel tevékenységekkel kapcsolatos tartalom eljuttatása vagy piackutatás folytatása. Az adatfájlok használatának eredményeképpen – az aukció, valamint műtárgy kiállítások rendezésére is alkalmas Aukciós Házzal is rendelkező – BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel ZRt.-hez került adatokat a BÁV ZRt. nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-k-ben beállított határidő végével automatikusan törlődnek. A felhasználó a cookie-k küldését bármikor megtilthatja, de a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Ilyenek például jellemzően az aukció és aukciós archívum információihoz kapcsolható bizonyos adatok, valamint a műtárgy és régiség kereskedelem és ezzel összefüggő kereskedelmi adatszolgáltatások.

Az aukció, valamint műtárgy kiállítások rendezésére is alkalmas Aukciós Házzal is rendelkező, BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel ZRt. kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. A BÁV ZRt a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes felhasználókról kezelt adatokat kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani.

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni info@bav.hu e-mail címen.

Az aukció /aukciós ház/, műkereskedelem, műtárgy, műtárgy felvásárlás, aranytömb vagy tömbarany értékesítés, zálog- és záloghitel tevékenységekkel kapcsolatos weboldal-szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására. A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti adatai törlését: info@bav.hu .

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel ZRt megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

BECSUK
 
ELFELEJTETT JELSZÓ KÉRÉS
Adja meg regisztrált Email-címét!
 
Email-címe:
 
 
ELKÜLD MÉGSE
 
 
 
GB DE RO
Üdvözöljük Honlapunkon, Lépjen be!
BELÉP REGISZTRÁL HÍRLEVÉL
 
 
Cégismertető
Kapcsolat
Hírlevél
Vezetőség
Sajtószoba
Oldaltérkép
Karrier
Kiállítás ajánló
Auction conditions            
Auktionsbedingungen  
Naptár

 
 
 
 
 


AKTUALITÁSOK
Image Szakértői napok a BÁV-nál!

A BÁV Aukciósházban: 2015. január 21., 28. február 25. 10-19 óráig
A Szent István Antikvitásban: február 4., 11. 10-19 óráigtovább

Image Intenzív ékszerbecsüs tanfolyam

2015. január 24-én intenzív ékszerbecsüs tanfolyamot indítunk hétvégenként, heti két alkalommal, szombat-vasárnap 10-18 óráig.


tovább

Image A divatos nő ékszerei – BÁV ÉKSZER AKADÉMIA

A BÁV ZRt. az ékszerpiacon szerzett 240 éves tapasztalatával, szakértelmével a Rózsavölgyi Szalonban rendezendő egynapos ékszer-tanfolyamon kívánja beavatni az érdeklődőket az ékszerek csodálatos világába.


tovább

Image MESÉLNEK A MŰKINCSEK (MAM)

Minden hónap utolsó kedd délutánján 17 órától, gyűjteményekről, műtárgyakról, kiállításokról tartanak neves szakértők és gyűjtők előadást.
Legközelebbi időpont: 2015. január 27. MAM 49.
Előadó: Martos Gábor , művészeti író, a Múzeum café főszerkesztője.
Az előadás címe: A TŐZSDEÜGYNÖK KÉPEI.


tovább

Image ÚJ NYITVA TARTÁS!

Felhívjuk figyelmüket, hogy műtárgyboltjaink, a Fehérvári úti üzletünk kivételével, hétköznap új nyitva tartással, 10-19 óráig várják Önöket!
További információ!


Munkatársak képzése a BÁV Zrt.-nél
 
© BÁV ZRT. Minden jog fenntartva.   |   
Sign Creativw Works
 
Az első magyar királyi zálogház kiváltságlevele 1773-ból, Mária Terézia kézjegyével! Az első magyar királyi zálogház kiváltságlevele 1773-ból, Mária Terézia kézjegyével!